Turbina wodna Francisa udostępniona przez firmę GUNT Hamburg działa w Instytucie Inżynierii Środowiska
Firma GUNT z Niemiec na semestr 2020/2021 wypożyczyła do Laboratorium Wodnego im. Prof. Juliana Wołoszyna w Instytucie Inżynierii Środowiska turbinę wodną Francisa.
Prof. Mirosław Wiatkowski udzielił informacji prasowej o sytuacji hydrologicznej po ulewach
W dniu 8 czerwca 2020 r. w wrocławskim wydaniu Gazety Wyborczej ukazała się informacja nt. „Lokalne podtopienia, zalane piwnice i garaże oraz przekroczone stany alarmowe na rzece Oława na Dolnym Śląsku - tak wygląda krajobraz po niedzielnych intensywnych deszczach”. Informacji na temat sytuacji hydrologicznej w rzekach województwa dolnośląskiego po intensywnych opadach deszczu udzielił prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski z Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Dr hab. inż. Ireneusz Kajewski i dr hab. inż. Robert Głowski powołani na stanowiska profesorów uczelni
Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Tadeusza Trziszki, na wniosek Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska, od czerwca 2020 roku, na stanowiskach profesorów uczelni zostali zatrudnieni dr hab. inż. Ireneusz Kajewski i dr hab. inż. Robert Głowski. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.
Wywiad z prof. Krzysztofem Lejcusiem na temat suszy
15 maja 2020 roku na portalu inzynieria.com opublikowano wywiad z dr hab. Krzysztofem Lejcusiem, prof. Uczelni. Tematyką rozmowy jest susza. Poruszane są m.in. kwestie niskich zasobów wody w Polsce, świadomości mieszkańców dot. powyższego problemu, jak i rozwiązania, które umiejętnie zastosowane mogą znacznie wpłynąć na poprawę zasobów wodnych.
Dr inż. Aleksandra Bawiec o zdalnym nauczaniu i zdalnym udziale w Dniach Wstępnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
Sytuacja epidemiologiczna zmusiła studentów i pracowników do pozostania w domach, ale co z zajęciami? Co z nauką? Czy studenci muszą „zawalić” semestr, a nauczyciele akademiccy mają, jak twierdzą niektórzy „tyle wolnego”?
Nic z tych rzeczy!
Wielkanocne życzenia
Na te Wielkanocne Święta, chociaż tak inne, życzę spokoju i otwartego serca. Wytrwałość i nadzieja niech Nas nie opuszcza, w zdrowiu i ufności wyglądajmy jutra. Życzę, aby te święta przyniosły radość, pokój, zdrowie oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmocnienia!
prof. Mirosław Wiatkowski
Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska
Wywiad naszych naukowców na temat butelkowanej wody
W dniu 19 marca 2020 r. zarówno w wydaniu papierowym, jak i elektronicznym Rzeczpospolitej, ukazał się tekst Pani Agnieszki Usiarczyk pt. „Skład ma znaczenie dla zdrowia”, w którym na temat jakości wody butelkowanej wypowiedzi udzielili Pracownicy Instytutu Inżynierii Środowiska: prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski i dr inż. Paweł Wiercik.
Nasi Pracownicy w Komitecie Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
Z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uznanie środowiska do Komitetu Inżynierii Środowiska PAN zdobyli i zostali wybrani: prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski, prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski i dr hab. inż. Tomasz Tymiński, prof. uczelni.
Prof. Mirosław Wiatkowski otrzymał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych
Decyzją z dnia 6 lutego 2020 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał dr hab. inż. Mirosławowi Wiatkowskiemu, prof. UPWr tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych.
Dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska i dr hab. inż. Robert Kasperek zatrudnieni na stanowisku profesora uczelni
Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Tadeusza Trziszki, na wniosek Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska, od stycznia 2020 roku, na stanowiskach profesorów uczelni są zatrudnieni dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska i dr hab. inż. Robert Kasperek. Państwu profesorom uczelni gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.
Wigilia w Instytucie Inżynierii Środowiska
W czwartek 18 grudnia 2019 roku odbyło się Spotkanie wigilijne, w którym wzięli udział Pracownicy, Pracownicy emerytowani i Doktoranci Instytutu Inżynierii Środowiska.
Robert Głowski Adiunkt w Instytucie uzyskał stopień doktora habilitowanego
Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w dniu 11 grudnia 2019 r. nadała dr inż. Robertowi Głowskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.
Nasi Pracownicy współorganizatorami konferencji naukowo-technicznej pt.: „Modelowanie procesów hydrologicznych – zagadnienia modelowania w sektorze gospodarki wodnej”
Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Tadeusza Trziszki i Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji prof. dr hab. inż. Bernarda Kontnego a zorganizowana została przez Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu we współpracy z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Wrocławskim i Towarzystwem Naukowym Inżynierii i Gospodarki Wodnej, w dniu 22 listopada 2019 r.
Dr inż. Magdalena Domańska inicjatorem i wykonawcą instalacji szkoleniowej w sali 416M dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska
Po wielomiesięcznych staraniach Pani doktor udało się uruchomić tę instalację. W listopadzie 2019 roku w sali 416 M odbyły się pierwsze szkolenia w zakresie równoważenia hydraulicznego (IMI Hydronic Engineering), pracy pomp (Wilo) oraz projektowania instalacji do wykrywania ponadnormatywnych stężeń gazów (Gazex), w których uczestniczył Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska Pan dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. UPWr.
Powołanie dr hab. inż. Mirosława Wiatkowskiego, prof. UPWr na członka Rady Naukowej IMGW-PIB w Warszawie
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk powołał dr hab. inż. Mirosława Wiatkowskiego, prof. UPWr na członka Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, na kadencję 2019-2022.
Do podstawowych zadań statutowych IMGW-PIB należy prowadzenie pomiarów, obserwacji oraz prac naukowo-badawczych w dziedzinach meteorologii, hydrologii, oceanologii, gospodarki i inżynierii wodnej, jakości zasobów wodnych oraz klimatologii.
Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
Laboratorium Środowiskowe w strukturze Naszego Instytutu
Zarządzeniem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Tadeusza Trziszki z dnia 22 października 2019 roku do struktury Instytutu Inżynierii Środowiska zostało włączone Laboratorium Badań Środowiskowych. Dotychczasowe Laboratorium funkcjonowało w ramach Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.
Drugi zastępca Dyrektora Naszego Instytutu
JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Tadeusz Trziszka na wniosek Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska powołał dr hab. inż. Katarzynę Pawęską, prof. UPWr na zastępcę Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska. Gratulujemy.
Zebranie Instytutu Inżynierii Środowiska
Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. UPWr zaprasza Pracowników i Doktorantów na zebranie w dniu 9 października 2019 r. (środa), o godzinie 10.15, w sali 112M. Tematem zebrania będą aktualne sprawy związane z funkcjonowaniem Instytutu.
Prof. Krzysztof Pulikowski przewodniczącym rady dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Tadeusz Trziszka z dniem 1 października 2019 r. powołał prof. dr hab. inż. Krzysztofa Pulikowskiego naprzewodniczącego rady dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Rada dyscypliny przejęła kompetencje rady wydziału m. in. w zakresie prowadzenia przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych. Pierwsze posiedzenie rady odbyło się 16 października. W pierwszym posiedzeniu rady uczestniczył JM Rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka.
Kolejny projekt NCBiR w Instytucie
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podjęło decyzję o sfinansowaniu projektu pt. „Innowacyjne technologie ograniczenia migracji zasolonych podziemnych do wód powierzchniowych w rejonie OUOW Żelazny Most”. Kierownikiem projektu jest Prof. dr hab. inż. Stanisław Czabana liderem Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Partnerem projektu jest Uniwersytet Wrocławski.Obecnie jest to czwarty realizowany grant w naszym Instytucie. Gratulujemy kierownikowi i zespołowi projektu.
Konkurs „OZE w obiektywie studentów IŚ” pod patronatem Naszego Instytutu
Konkurs pn. „OZE w obiektywie studentów Inżynierii Środowiska” na najładniejszą fotografię z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii został ogłoszony w dniu 23 czerwca 2019 r. przez Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Mirosława Wiatkowskiego, prof. UPWr.
Profesor Tomasz Tymiński i dr inż. Maciej Gruszczyński w RPA
W Cape Town w Republice Południowej Afryki odbyła się 19 International Conference on TRANSPORT AND SEDIMENTATION OD SOLID PARTICLES, cykliczna konferencja, której głównym organizatorem jest Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji wspólnie zawsze z partnerską uczelnią lub jednostka badawczą z kraju, w którym odbywa się konferencja. Nasz Instytut reprezentowali prof. UPWr Tomasz Tymiński oraz dr inż. Maciej Gruszczyński.
Pracownicy Instytutu na Międzynarodowej Konferencji w Lublinie
Udział w 9th International Scientific-Technical Conference Environmental Engineering, Photogrammetry, Geoinformatics - Modern Technologies and Development, która odbyła się w dniach 17-20 września 2019 r. w Lublinie, wzięli prof. Krzysztof Pulikowski oraz profesorowie UPWr Katarzyna Pawęska, Tomasz Tymiński i Mirosław Wiatkowski. Profesorowie uczestniczyli w pracach komitetu naukowego konferencji i zaprezentowali ciekawe wyniki badań.
Profesor Krzysztof Pulikowski kierownikiem Zakładu Infrastruktury i Techniki Sanitarnej w naszym Instytucie
JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Tadeusz Trziszka na wniosek Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska powołał prof. dr hab. inż. Krzysztofa Pulikowskiego na kierownika Zakładu Infrastruktury i Techniki Sanitarnej. Gratulujemy.
Jubileusz prof. dr hab. inż. Janusza Łomotowskiego z Instytutu Inżynierii Środowiska
W dniu 23 września 2019 roku w zabytkowym ośrodku edukacyjno-szkoleniowym w Pawłowicach odbyła się uroczystość Jubileuszu pracy prof. zw. dr hab. inż. Janusza Łomotowskiego. Organizatorem spotkania był Instytut Inżynierii Środowiska przy Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Instytut Inżynierii Środowiska współorganizatorem Seminarium „20 lat funkcjonowania zbiornika wodnego Mściwojów”
Z okazji 20 lat funkcjonowania zbiornika wodnego w dniu 12 września 2019 r. w Mściwojowie odbyło się seminarium zorganizowane przez Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Inżynierii Środowiska oraz Gminę Mściwojów.
Wizyta w Instytucie Chemii Wody Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie
W dniu 25.07.2019 odbyło się spotkanie w Instytucie Chemii Wody, Technische Universität Dresden. Współpraca z naukowcami z Drezna rozpoczęła się w 2013 roku. Aktualnie Dyrektorem Instytutu jest Profesor Stefan Stolte, który w lutym 2018 zastąpił Profesora Eckharda Worcha. Instytut Inżynierii Środowiska UPWr reprezentowali: dr inż. Edyta Łyczkowska-Widłak, mgr inż. Sylwia Charazińska oraz dr inż. Paweł Lochyński.
Maciej Gruszczyński Asystent w Instytucie uzyskał stopień doktora
Rada Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w dniu 16 lipca 2019 r. nadała mgr inż. Maciejowi Gruszczyńskiemu stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, w specjalności technologie eksploatacji złóż. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.
Justyna Stańczyk Asystentka w Naszym Instytucie uzyskała stopień doktora
Rada Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej w dniu 9 lipca 2019 r. nadała mgr inż. Justynie Stańczyk stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, w specjalności wodociągi i kanalizacja. Promotorem rozprawy doktorskiej była dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak, prof. UPWr. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.
HYDROMICRO 2019: 20 lat hydromikrobiologii - dokonania i perspektywy
W dniach 9-11 czerwca odbyła się w Toruniu X Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna „HYDROMICRO 2019: 20 lat hydromikrobiologii – dokonania i perspektywy”.
Konferencja Dydaktyczna Dyrektorów Liceów przy udziale Instytutu Inżynierii Środowiska
W dniach 6-7 czerwca 2019 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja przy udziale Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pierwszego dnia podczas obrad dyrektorzy oraz przedstawiciele szkół Europaschule Gymnasium Westerstede (Niemcy), Liceum Ogólnokształcącego Nr XIII (Polska) oraz naszej Uczelni, spotkali się w gmachu szkoły przy ulicy Haukego-Bossaka we Wrocławiu, gdzie obrady trwały około 4 godzin.
Reprezentacja Instytutu Inżynierii Środowiska wzięła udział w turnieju o Puchar GarBatego
Pracownicy i Doktoranci Instytutu Inżynierii Środowiska w dniu 30 maja 2019 r. wzięli udział w organizowanym przez Samorząd Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu turnieju piłki nożnej o Puchar GarBatego.
Mgr inż. Aleksandra Bawiec uzyskała stopień doktora
Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w dniu 22 maja 2019 r. nadała mgr inż. Aleksandrze Bawiec stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, w specjalności oczyszczanie ścieków i ochrona wód. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski a promotorem pomocniczym dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. nadzw. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.
Międzynarodowa Konferencja Inland Shipping 2019
W dniach 16-17 maja 2019 roku odbyła się cykliczna Międzynarodowa Konferencja Inland Shipping 2019, którą zorganizowała Akademia Morska w Szczecinie.
Zajęcia terenowe naszych studentów na zbiornikach kaskady Nysy Kłodzkiej: Nysa, Topola i Kozielno
W dniu 16 maja 2019 r. odbył się wyjazd terenowy na zbiorniki retencyjne na rzece Nysa Kłodzka: Nysa, Topola i Kozielno. Wyjazd zorganizowali studenci III roku z kierunków studiów Inżynieria Środowiska oraz Inżynieria i Gospodarka Wodna z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Główną organizatorką wyjazdu była Starościna Klaudia Krajewska.
Dr inż. Magdalena Domańska i dr hab. inż. Robert Kasperek wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Górniczej
15 maja 2019 roku w siedzibie KGHM CUPRUM NOVUM we Wrocławiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Górnicza projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE”, organizowana przez Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Interreg Europa. W konferencji wzięli udział pracownicy Instytutu Inżynierii Środowiska UPWr we Wrocławiu: dr inż. Magdalena Domańska i dr hab. inż. Robert Kasperek.
Przedstawiciele Instytutu Inżynierii Środowiska wśród uczestników Szkoły „Współczesne zagadnienia hydrologii”
W dniach 12-17 maja 2019 r., w Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie k/Warszawy już po raz 47 odbyła się Szkoła „Współczesne zagadnienia hydrologii”.
Dr hab. inż. Krzysztof Lejcuś zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego
Decyzją Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Instytucie Inżynierii Środowiska, od maja 2019 roku, na stanowisku profesora nadzwyczajnego będzie zatrudniony dr hab. Krzysztof Lejcuś. Panu profesorowi uczelni serdecznie gratulujemy.
Zaproszenie na seminarium naukowe
Instytut Inżynierii Środowiska serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminarium naukowym, które odbędzie się w czwartek 25.04.2019 r. o godz. 13.00 w sali Rad Wydziałów; Centrum Dydaktyczno-Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy placu Grunwaldzkim 24a.
Życzenia na Wielkanoc 2019
Najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się święta Wielkiejnocy. Dużo zdrowia, radości, pogody ducha, smacznej święconki i mokrego poniedziałku! Serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół. Wszystkim Pracownikom, Pracownikom emerytowanym, Doktorantom i Przyjaciołom Instytutu Inżynierii Środowiska życzy Dyrekcja Instytutu.
Zebranie Instytutu Inżynierii Środowiska
Zapraszamy Pracowników i Doktorantów Instytutu Inżynierii Środowiska na zebranie w dniu 9 kwietnia 2019 r. (wtorek), o godzinie 12.00, w sali 112M. Tematem zebrania będą aktualne sprawy związane z funkcjonowanie Instytutu i wprowadzaniem Ustawy 2.0.
Dr hab. inż. Robert Kasperek uczestniczył w Międzynarodowym Sympozjum Odrzańskim z okazji Roku Odry 2019
29 marca 2019 r. dr hab. inż. Robert Kasperek z Instytutu Inżynierii Środowiska uczestniczył w cyklicznym Międzynarodowym Sympozjum Odrzańskim z okazji Roku Odry 2019, ogłoszonego przez organizacje gospodarcze i społeczne państw nadodrzańskich.
W Instytucie Inżynierii Środowiska realizujemy trzy duże projekty
W 2019 rok wchodzimy jako liderzy realizując trzy duże projekty naukowo-badawcze: „Hydrobox2.0 – innowacyjna technologia wspomagająca oszczędzanie wody i wegetację roślin”, „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” i „Innowacyjna metoda poprawy jakości wody w wielofunkcyjnych zbiornikach retencyjnych” w ramach Programu BIOSTRATEG.
Warsztaty z modelowania hydraulicznego z użyciem oprogramowania MIKE HYDRO RIVER
W dniach 14-15 marca 2019 r. w siedzibie Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych w budynku Geo-Info-Hydro Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji odbyły się warsztaty dla osób zajmującymi się zawodowo modelowaniem procesów przepływu wody w korytach otwartych.
Zaproszenie na referat przed wszczęciem przewodu doktorskiego
Zapraszamy Pracowników i Doktorantów Instytutu do udziału w zebraniach naukowych, poświęconym przedstawieniu tez rozpraw doktorskich Doktorantów z Naszego Instytutu: mgr inż. Aleksandry Wdowczyk i mgr inż. Pawła Tomczyka, które odbędą się 27.02.2019 roku w sali Rad Wydziałów.
Warsztaty projektowe z użyciem profesjonalnego modelu hydraulicznego
Dr inż. Magdalena Domańska z Instytutu Inżynierii Środowiska uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez firmę Oventrop
Dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego
Decyzją Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Instytucie Inżynierii Środowiska, od stycznia 2019 roku, na stanowisku profesora nadzwyczajnego będzie zatrudniona dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak. Pani profesor uczelni serdecznie gratulujemy.
Praca magisterska Naszego Doktoranta dotycząca zrównoważonego rozwoju nagrodzona
Mgr inż. Paweł Tomczyk, absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, w 2018 roku został laureatem II edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zrównoważonego rozwoju pod patronatem profesora Bazylego Poskrobki
Życzenia Świąteczno-Noworoczne
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby świąteczny czas przepełniony był radością, ciepłem i rodzinną atmosferą. A nowy 2019 rok niech przyniesie pełno radosnych chwil i spełni wszystkie marzenia.
Wigilia w Instytucie Inżynierii Środowiska
W czwartek 19 grudnia 2018 roku odbyło się Spotkanie wigilijne, w którym wzięli udział Pracownicy, Pracownicy emerytowani oraz Doktoranci Instytutu Inżynierii Środowiska.
Przygotowania do Świąt
Jednym z ważniejszych zwyczajów związanych z przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia jest wspólne ubieranie choinki. Co ciekawe zwyczaj ten do Polski przenieśli niemieccy protestanci na przełomie XVIII i XIX wieku (w okresie zaborów) i początkowo spotykana była jedynie w miastach.
Zaproszenie na referat przed wszczęciem przewodu doktorskiego
Zapraszamy Pracowników i Doktorantów Instytutu do udziału w zebraniu naukowym, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018 r. (środa), o godz. 12:30, w sali posiedzeń Rad Wydziałów (Centrum Dydaktyczno-Naukowe), pl. Grunwaldzki 24a.
Karolina Kolasińska Doktorantka w Naszym Instytucie uzyskała stopień doktora
Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w dniu 10 października 2018 r. nadała mgr inż. Karolinie Kolasińskiej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, w specjalności zagospodarowanie wód opadowych. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski a promotorem pomocniczym dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.
Nowi Doktoranci
Od października 2018 roku w Instytucie rozpoczynają studia doktoranckie cztery osoby. Są to mgr inż. Jeremi Baran, mgr inż. Jan Błotnicki, mgr inż. Bogna Buta, mgr inż. Daria Marczak. Ponadto w Instytucie obecnie prace doktorską realizuje 8 osób: mgr inż. Sylwia Charazińska, mgr inż. Tomasz Garbowski, mgr inż. Kamila Hamal, mgr inż. Florentyna Markowicz, mgr inż. Jakub Misiewicz, mgr inż. Paweł Tomczyk, mgr inż. Aleksandra Wdowczyk i mgr inż. Krzysztof Wolski.
Nowi profesorowie nadzwyczajni w Instytucie Inżynierii Środowiska
Decyzją Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Instytucie Inżynierii Środowiska, od października 2018 roku, na stanowisku profesora nadzwyczajnego będą zatrudnieni dr hab. inż. Katarzyna Pawęska i dr hab. inż. Tomasz Tymiński. Serdeczne gratulacje.
Dr inż. Robert Kasperek uzyskał stopień doktora habilitowanego
Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w dniu 26 września 2018 r. nadała dr. Robertowi Kasperkowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, w specjalności: inżynieria i gospodarka wodna, hydroenergetyka. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.
Magia badawcza w Laboratorium Wodnym Instytutu Inżynierii Środowiska im. prof. Juliana Wołoszyna
Dziwne, oj dziwne rzeczy dzieją się w Naszym Laboratorium Wodnym im. prof. Juliana Wołoszyna. Pod osłoną nocy w prawie zupełnych ciemnościach, w każdy czwartek przemykają w nim nieznane postacie sypiące z rękawa kolorowymi mocno jarzącymi się drobinkami.
Szkoła Hydrauliki Gdańsk 2018
W dniach 18–21 maja 2018 odbyła się na Politechnice Gdańskiej coroczna konferencja pt: Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki. W konferencji udział wzięli Pracownicy Instytutu Inżynierii Środowiska: dr hab. inż. Tomasz Tyminski, mgr inż. Maciej Gruszczyński i doktorant mgr inż. Krzysztof Wolski.
Zebranie Instytutu Inżynierii Środowiska
Zapraszamy na zebranie Instytutu Inżynierii Środowiska w dniu 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek), o godzinie 12.00, w sali II M. W pierwszej części zebrania Pani dr inż. Jolanta Dąbrowska z Zakładu Wód Podziemnych i Gospodarki Odpadami wygłosi referat pt."Zanieczyszczenie wód powierzchniowych azotem i fosforem ze zlewni rolniczych oraz możliwości jego zmniejszenia". W drugiej części spotkania będzie miała miejsce dyskusja nt. aktualnych spraw dotyczących Naszego Instytutu.
Zaproszenie na referat przed wszczęciem przewodu doktorskiego
Zapraszamy Pracowników i Doktorantów Instytutu do udziału w zebraniu naukowym, które odbędzie się w dniu 23 maja 2018 r. (środa), o godz. 11:15, w sali posiedzeń Rad Wydziałów (Centrum Dydaktyczno-Naukowe), pl. Grunwaldzki 24a. Referat przed wszczęciem przewodu doktorskiego pt. Analiza hydraulicznych warunków przepływu w korytach otwartych z roślinnością brzegową wygłosi doktonant mgr inż. Krzysztof Wolski
Łukasz Gruss z Naszego Instytutu uzyskał stopień doktora
Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w dniu 25 kwietnia 2018 r. nadała mgr inż. Łukaszowi Grussowi stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, w specjalności hydrologia, inżynieria i gospodarka wodna. Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw. Naszemu Koledze serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.
Piękny Jubileusz prof. dr hab. inż. Jerzego Kowalskiego
Z okazji 85 rocznicy urodzin Pana profesora Jerzego Kowalskiego Pracownicy macierzystego Instytutu Pana profesora złożyli profesorowi najserdeczniejsze podziękowania za dziesiątki lat niestrudzonej pracy dla dobra Instytutu.
Wizyta prof. Samuela Gazita z ORT Braude College
Z inicjatywy prof. dr hab. inż. Jarosława Bosego Prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu gościem Instytutu Inżynierii Środowiska był pan prof. Samuel Gazit z ORT Braude College (Izrael).
Zebranie Instytutu Inżynierii Środowiska
W dniu 11 kwietnia 2018 roku w sali posiedzeń Rad Wydziałów (Centrum Dydaktyczno-Naukowe) odbyło się kolejne zebranie Naszego Instytutu, które poprowadził dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw. – Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska.
Życzenia Wielkanocne
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju. Serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół. Wesołego Alleluja i mokrego Dyngusa życzy dyrekcja Instytutu Inżynierii Środowiska.
Mocna reprezentacja Naszego Instytutu na obchodach Światowego Dnia Wody
Tegoroczne obchody Światowego Dnia Wody,w tym roku pod hasłem „Natura dla wody”, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyły się dnia 22 marca 2018 r. Koordynatorem obchodów był mgr inż. Łukasz Gruss a opiekę merytoryczną sprawował dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.
Wywiad w Eurofaktach TVP Wrocław
W dniu 21 marca 2018 r. wyemitowano wywiad w Eurofaktach nt. zasobów wodnych i badań w tym zakresie prowadzonych w Naszym Instytucie (czas: 01:52-02:40). Wywiad został przeprowadzony z dr hab. inż. Mirosławem Wiatkowskim, prof. nadzw. i mgr inż. Maciejem Gruszczyńskim, na tle naszego pięknego Laboratorium Wodnego im. prof. Juliana Wołoszyna.
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Grussa z Naszego Instytutu
Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Grussa pt. „Gospodarowanie wodami powierzchniowymi w zlewniach na obszarze gminy”.
Wywiad dla Instytutu na Rzecz Ekorozwoju
W dniu 8 marca 2018 roku pani dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak udzieliła wywiadu na temat zrównoważonego gospodarowania wodami dla Instytutu na Rzecz Ekorozwoju w Warszawie.
Referat przed wszczęciem przewodu doktorskiego
Zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów Instytutu Inżynierii Środowiska na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 7 marca 2018 r. (środa) o godz. 10:15, w sali posiedzeń Rady Wydziału (Centrum Dydaktyczno-Naukowe), pl. Grunwaldzki 24a.
Wywiad w TVP Wrocław
Dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak z Instytutu Inżynierii Środowiska w dniu 14 lutego 2018 r. udzieliła w TVP Wrocław obszernego wywiadu na temat jakości wody do spożycia (wywiad rozpoczyna się od 3 minuty 55 sekundy).
Uroczyste podziękowanie za pracę mgr Oldze Szarskiej
30 stycznia 2018 roku Pracownicy i Pracownicy emerytowani Instytutu Inżynierii Środowiska spotkali się na uroczystym Seminarium poświęconym naszej koleżance mgr Oldze Szarskiej, która z końcem roku 2017 odeszła na emeryturę.
Jubileusz prof. dr hab. inż. Alicji Czamary
W dniu 11 grudnia 2017 roku zorganizowane zostało uroczyste Seminarium naukowe nt. Aktualnych wyzwań w inżynierii środowiska dedykowane Pani Prof. dr hab. inż. Alicji Czamarze z okazji Jubileuszu 47 lat pracy naukowej oraz siedemdziesięciolecia urodzin.
Wyjazd terenowy Studentów kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna na zbiornik Jeziorsko
W dniu 29 listopada 2017 roku studenci III roku kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna oraz członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Hydrologów i Hydrotechników”, pod opieką mgr inż. Macieja Gruszczyńskiego z Instytutu Inżynierii Środowiska, uczestniczyli w wyjeździe terenowym na obiekt hydrotechniczny klasy I Jeziorsko wraz z elektrownią wodą (zbiornik wodny Jeziorsko).
Krzysztof Lejcuś z Naszego Instytutu uzyskał stopień doktora habilitowanego
Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w dniu 22 listopada 2017 r. nadała dr. Krzysztofowi Lejcusiowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, w specjalności gospodarka wodna gleb, ochrona i rekultywacja środowiska.
Naszemu Koledze serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.
Wizyta Wojewody Opolskiego i Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu w Instytucie Inżynierii Środowiska
W dniu 16 listopada 2017 roku gośćmi Instytutu Inżynierii Środowiska byli Pan Adrian Czubak – Wojewoda Opolski i kpt. Mariusz Przybylski – dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu.
Konferencja nt. wyzwań i możliwości związanych z rozwojem transportu rzecznego dla gospodarki regionów
W konferencji, która odbyła się 16 listopada na Politechnice Wrocławskiej udział wzięli dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw. – Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska, dr hab. inż. Tomasz Tymiński – Prodziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz dr inż. Robert Kasperek – Z-ca Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska.
Udział dr inż. Wiesława Fiałkiewicza w Interreg CENTRAL EUROPE Conference w Czechach
Dr inż. Wiesław Fiałkiewicz w dniu 7 listopada 2017 roku w Pradze wziął udział w warsztatach o środowisku i kulturze.
Konferencja w sprawie wielopłaszczyznowego wykorzystania rzeki Odry u Marszałka Województwa dolnośląskiego
Konferencja została zorganizowana w dniu 25 października 2017 r. pod patronatem Marszałka Województwa dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego. Pan Marszałek przewodniczył obradom. W spotkaniu udział wzięli pracownicy Instytutu Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski prof. nadzw. i dr hab. inż. Tomasz Tymiński.
Dr inż. Jolanta Dąbrowska z Naszego Instytutu uczestniczyła w II Forum Inteligentnego Rozwoju
23-24 października 2017 r. w G2 Arenie (Centrum Wystawienniczo–Kongresowym w Rzeszowie-Jasionce) odbyło się II Forum Inteligentnego Rozwoju. W wydarzeniu wzięło udział 1000 uczestników, w tym 150 prelegentów.
Wizyta delegacji z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
W dniu 3 października 2017 r. w Instytucie Inżynierii Środowiska gościła delegacja Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie: Pani Iwona Obojska – Kierownik Działu Innowacji w Rolnictwie oraz Pani Daria Mularczyk-Mędza z tegoż działu.
Spotkanie nowych władz Instytutu z pracownikami
W dniu 26 września 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie nowych władz Instytutu z pracownikami. W spotkaniu uczestniczył także Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji prof. dr hab. inż. Bernard Kontny.
Nowe władze
Z dniem 1 września 2017 roku obowiązki dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska pełni dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw. Zastąpił na tym stanowisku prof. dr. hab. inż. Stanisława Czabana, który sprawował tę funkcję nieprzerwanie od 1990 roku.
Pomyślne zakończenie projektu unijnego
W dniach 20-21 listopada 2014 roku odbyły się w Debreczynie, na Węgrzech spotkania podsumowujące realizację kończącego się projektu unijnego Zastosowanie podejścia Water Footprint do monitorowania, oceny i poprawy gospodarowania wodą na obszarach miejskich (URBAN_WFTP).
Monitorowanie zużycia wody w miastach
Prof. Stanisław Czaban dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska członkiem komitetu sterującego międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt badawczo-rozwojowy dotyczący zastosowania metody „Water Footprint”
Prezentacja
Instytut Inżynierii Środowiska na tle 60-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579